SysOne
Konsulting IT

Obecnie w biznesie, kiedy liczy się elastyczność rozwiązania informatycznego, szybkość jego implementacji, a przede wszystkim koszty, decyzje podejmowane przez organizacje muszą celnie trafiać w potrzeby. Dlatego warto skorzystać z usług doświadczonych firm doradczych, aby zwiększyć szansę powodzenia projektów IT. Obiektywne spojrzenie zewnętrznych konsultantów pozwala na racjonalizowanie oczekiwań i potrzeb generowanych przez biznes, tak, aby wprowadzane zmiany w obszarze IT czy wybierany system informatyczny były w efekcie odpowiednio wyskalowane i dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa. Doświadczeni doradcy SysOne w ramach usług konsultingu IT są w stanie ogarnąć całość zagadnień procesowych, w tym także finansowych umożliwiając osiągnięcie sukcesu w biznesie.

Jednocześnie coraz większego znaczenia nabiera problem oceny prawidłowości procesu wdrażania rozwiązań IT. Wczesna identyfikacja istniejących problemów jest niewątpliwym czynnikiem zapewniającym rynkowy sukces, minimalizuje ewentualne straty, a obiektywne opinie i zalecenia, mogą się przyczynić do pomyślnej realizacji ocenianego projektu.

W ramach usługi konsultacji IT świadczymy:
współtworzenie i wdrażanie strategii informatycznych
audyty/przeglądy projektów wdrożeniowych
audyt infrastruktury IT (architektura, systemy, strategia)
OUTSOURCING IT

SysOne oferuje usługi w zakresie Outsourcingu IT, które pomagają w profesjonalny sposób realizować kluczowe projekty naszych Klientów. Dzięki temu, zyskują oni elastyczny dostęp do starannie dobranej grupy ekspertów współpracującej z SysOne bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z kadrami, płacami oraz zmianą struktury własnej firmy.

Nasz zespół doświadczonych specjalistów IT weźmie na siebie zadania związane z tworzeniem lub rozwijaniem informatycznej infrastruktury sprzętowej oraz zarządzaniem sieciami, serwerami, sprzętem IT i oprogramowaniem. Zapewniamy dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych w dziedzinie IT oraz kompleksowe wsparcie w zakresie naszych usług.

W ramach usługi konsultacji IT świadczymy:
wynajem kadry inżynierskiej
udostępnienie mocy obliczeniowej wirtualnego środowiska przetwarzania danych przez Internet
hosting - udostępnienie platformy sprzętowo-systemowej w konfiguracji odpowiadającej potrzebom Klienta

TECHNOLOGIE

Firma EMC specjalizuje się w rozwiązaniach tworzących infrastrukturę do zarządzania informacją i jest ich czołowym dostawcą na świecie. Rozwiązania te wspomagają. Klientów EMC w uzyskiwaniu maksymalnej wartości z posiadanych zasobów informacyjnych poprzez optymalne zarządzanie cyklem życia informacji (ILM -Information Lifecycle Management) tak by sprostać kluczowym wyzwaniom biznesowym. Więcej informacji na stronach producenta http://www.emc.com

Inżynierowie SysOne świadczą konsulting IT oraz outsourging IT w technologii EMC w zakresie:

  • Składowanie danych - Inteligentne składowanie danych na macierzach dyskowych oraz urządzeniach archiwizacyjnych, które można dostosować do każdych wymagań w zakresie wydajności, skalowalności oraz funkcjonalności,
  • Ochrona danych - rozumiane jako zachowanie ciągłości biznesowej, systemy wykonywania kopii bezpieczeństwa i odtwarzania danych,
  • Optymalizacji składowania danych - w tym wirtualizacja, przenoszenie i migrowanie danych archiwizacja i zarządzanie zasobami,
  • Uzyskiwania dodatkowej wartości z składowanych danych poprzez inteligentne zarządzanie treścią i współdziałanie grupowe.

Firma IBM to światowy lider wśród producentów sprzętu i oprogramowania informatycznego. Produkty IBM swym zakresem obejmują całą gamę serwerów, począwszy od stacji roboczych PC a skończywszy na bardzo wydajnych serwerach UNIX czy Mainframe, wyposażonych w procesory najnowszej generacji POWER 6. IBM to także urządzenia storage: macierze dyskowe, biblioteki taśmowe, urządzenia SAN czy NAS. Oferta IBM obejmuje również szereg produktów seftware'owych takich jak: Bazy danych (DB2, Informix), Tivoli, Lotus, Rational czy WebSphere. W celu uzyskania dokładniejszych informacji o firmie IBM, wejdź na stronę: http://www.ibm.com

W technologii IBM nasi inżynierowie specjalizują się w zakresie:

  • IBM system x
  • IBM system p (Low End, Midrange, High End, Blade)
  • IBM Storage (General, High End)
  • IBM Software

Cisco Systems jest światowym liderem, wytwarzającym produkty sieciowe dla wszystkich gałęzi gospodarki, począwszy od rozwiązań dla małych firm po skomplikowane systemy dla dużych korporacji. Oferowane rozwiązania obejmują urządzenia aktywne dla sieci LAN, WLAN i WAN, systemy telefonii, wideokonferencji IP, transmisji głosu w sieciach danych, systemy bezpieczeństwa, wirtualne sieci prywatne oraz oprogramowanie zarządzające każdą w wymienionych technologii. Cisco Systems dostarcza swoim Klientom nie tylko odpowiednie do ich potrzeb rozwiązania, ale również pozwala Partnerom na korzystanie ze swoich doświadczeń w zakresie stosowania odpowiedniej metodyki do jej wdrożenia. Więcej informacji o Cisco Systems na stronie: http://www.cisco.com

KONTAKT

ul. Warsztatowa 12
81-341 Gdynia
tel: +48662607734, +48662607774

email: biuro@sysone.pl
NIP: 586-227-94-39
REGON: 221783689

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego KRS: 0000437930.
Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 zł.